Skip to main content

Interimmanagement

Ik ben een doorgewinterde manager met 26 jaar ervaring in organisatieontwikkeling en teambuilding, voor het overgrote deel in non-profit organisaties.

In mijn aanpak ben ik een teamplayer en bruggenbouwer, ik leg verbindingen tussen medewerkers, organisatie en het management. Ik ga uit van de kracht van professionals, op elk niveau. Daarbij heb ik oog voor ieders kwaliteiten en de bijdrage die ze kunnen leveren aan de organisatie. Ik ondersteun graag de ontwikkeling van medewerkers, spreek ze aan op eigen verantwoordelijkheid en stimuleer het nemen van initiatief en eigenaarschap. Ik maak individuele ontwikkelingsmogelijkheden inzichtelijk maar ga ook de lastige gesprekken niet uit de weg.

Graag werk ik in een open en multiculturele omgeving waar mensen gericht zijn op samenwerking en betrokken zijn bij de organisatie.

Als kwartiermaker en transitie manager heb ik ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen.

Ik ben te kenschetsen als een “doenker”; resultaatgericht en sterk in het vertalen van strategie naar operatie en vice versa. Met creativiteit en executie kracht vind ik oplossingen, ik kan snel schakelen op details zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.

Je kunt me ook benaderen voor…

Door middel van individuele coaching help ik leidinggevenden meer inzicht te krijgen in de oorzaken en effecten van hun persoonlijk handelen. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om jouw impact als leidinggevende te vergroten.

Met behulp van groepsintervisie kan op organisatieniveau een gezamenlijke leiderschapsstijl worden gecreëerd. Als facilitator van intervisie trajecten help ik teams van leidinggevende om de omslag te maken naar passend leiderschap.

Als u in uw organisatie behoefte heeft om de kwaliteiten van het management verder te ontwikkelen, de onderlinge samenwerking te verbeteren of te werken aan een andere organisatiecultuur kan een MD programma daarbij ondersteunen.

De kleine lettertjes, voor een heldere samenwerking

Je gegevens zijn veilig bij mij…

De kleine lettertjes…

Geaccrediteerd bij NOBCO, Nederlandse Orde voor Beroepscoaches

Mijn praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77197178.